Alle typer avfall, utenom farlig avfall, elektrisk avfall, risikoavfall (stikkende/skjærende), og flytende avfall.