Ja, men vi må få en henvendelse på forhånd for å avklare hva som skal hentes ettersom vi må sende en skapbil.