Ja, alt avfall må plasseres langs veien, og det må være kjørbar vei for lastebil.