Vi kan ta fargede sekker, men av sikkerhetshensyn så ønsker vi blanke sekker.