Kurs i håndtering av farlig avfall for bedrifter

Kurset gir din bedrift full oversikt over deklarering og håndtering av farlig avfall. Kurset varer opptil to timer og kan gjennomføres digitalt hvis ønskelig.

Hva er farlig avfall?

Det er mange avfallstyper som inngår i begrepet "farlig avfall". Alt fra lyspærer, batterier, spillolje, løsemidler m.m. må behandles på en trygg og forsvarlig måte. Gjennom kurset vårt lærer dine ansatte hva som er regnet som farlig avfall og hvordan man håndterer det i arbeidshverdagen.

Kurset er satt opp som en modul som varer opp til to timer. Kurset tilpasses bedriften med tanke på typer farlig avfall som er spesielt aktuelle å orientere om. Vi kan enten holde kurset hos din bedrift eller digitalt, hvis bedriften foretrekker det. 

Sorteringskurset kan også kombineres med våre andre kurspakker.

Pris: 2990

Inkludert i prisen er et kursbevis til den enkelte deltakeren. Ta kontakt med oss og vår kursholder vil foreslå et oppsett for kurset og booke en passende dato.

Book sorteringskurs

Kurset kan også kombineres med andre kurs vi tilbyr til næringslivet, kommunale virksomheter og andre offentlige foretak:

  • Sorteringskurs
  • Intro til bærekraft
  • Hva kreves for å bli miljøfyrtårn