Kurs i sortering av avfall for bedrifter

Vi gir dine ansatte en innføring i god avfallshåndtering og hva effekten av dette er. Kurset tilpasses bedriftens behov og de avfallstypene man har spesielt mye av.

Oppnå bedre sorteringsgrad

Ønsker din bedrift bedre kontroll på kildesorteringen?

Vi tilbyr bedrifter og offentlige aktører et enkelt kurs der de ansatte får en gjennomgang av  ulike avfallstyper, hvordan de sorteres og hva som skjer med avfallet. Målet med kurset er å få motiverte ansatte som vil gjøre en innsats og bidra til at bedriften får en høyere sorteringsgrad.

Et sorteringskurs fra Retura Iris  vil ha en varighet på opptil to timer, det avhenger litt av hvor mange ulike avfallstyper bedriften håndterer. Vi kan enten holde kurset hos din bedrift eller holde kurset digitalt, hvis bedriften foretrekker det. 

Ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud!

SORTERINGSKURS