Miljøhus

Lite miljøskap til oppbevaring av farlig avfall

Dette er en plassbesparende miljøcontainer på omlag fem fot.

Miljøshusene vi leverer har gaffeltruck-lommer, er enkel å flytte på og kan også få plass innendør som for eksempel på et lager eller i et verksted.

Mål av miljøhuset på bildet (LxBxH): 
1600 x 1300 x 2050

Avfallsforskriften og forurensningsloven stiller krav til hvordan bedrifter oppbevarer farlig avfall.
Det innebærer et ansvar for å oppbevare farlig avfall slik at det ikke er til fare for mennesker, dyr eller miljø. Hvis du bruker et miljøhus er du forsikret forsvarlig oppbevaring i henhold til lovgivning. 
Avfallet er plassert under tak, og dobbel bunn sikrer mot utslipp og lekkasjer. 

Les mer om farlig avfall

Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Annet