Spunsfat

Spunsfat til oppbevaring av flytende farlig avfall

200 L Spunsfat

Spunsfat er av metall og benyttes til oppsamling av spillolje, drivstoffblandinger, frost/bremsevæske o.l. 

Et fat rommer omlag 200 L.
Høyden er 85 cm og diameter er 60 cm.

 

Kundeinformasjon

Fakturainformasjon

Annet