Avfallsløsning under bakken

Bilde av avfallsanlegg hvor containeren er under bakken og trommel til innkast er over bakken

Dette er vår mest moderne avfallsløsning som bidrar til et pent uteområde. Løsningen er plassbesparende ved at containeren ligger skjult under bakken. Med egen adgangskontroll styrer virksomheten tilgang med eget kort/chip.

Avfallsløsning under bakken 

Dette er en løsning som innebærer at container for avfallet plasseres under bakken, mens trommel for innkast står plassert over bakken. En avfallsløsning som både er praktisk og stilren. Søylene for innkast har en universell utforming og vil gli rett inn i ethvert miljø. 
 

Fordeler med avfallsløsning under bakken

 • Pent ytre miljø
 • Plassbesparende
 • Driftssikker og svært praktisk i bruk 
 • Adgangskontroll som sikrer at uvedkommende ikke får tilgang
 • Lang levetid gjennom høy kvalitet i materialvalg og ytterbehandling
 • Automatisk signal til Retura når det er behov for tømming
 • Reduserer risiko for brann, skadedyr og luktproblematikk

 

Andre detaljer

 • Størrelse på containerne er 5 m3.
 • Man kan velge mellom 1-kammer og 2-kammer løsning 
 • Kan brukes til følgende avfallstype:       
  • Matavfall
  • Papir 
  • Plastemballasje
  • Glass og metallemballasje
  • Restavfall

 

Referansekunde

 • Studentinord - Mørkvedlia Studentpark

 

Kontakt oss

 

Illustrasjon av avfall under bakken fra Retura Iris