Moderne avfallscontainer C-modell

Bunntømt container fra Retura Iris

Vår nye avfallsløsning "C-modell" er et godt alternativ til under-bakken anlegg. En estetisk løsning som erstatter dunkløsning eller containere. Levers med vanlig nøkkelsystem eller med elektronikk og adgangskontroll.

Moderne container: C-modell

Denne type container er praktisk da de kan stå ganske tett og rommer et stort volum. Denne løsningen er et godt alternativ til  avfallsløsning under bakken.C-modellen kan leveres i ulike størrelser, men primært tilbyr vi de i 1,5 m3 eller 3,3 m3 med "big hatch" luke. C-modell fås med vanlig trekantnøkkel-system eller elektronisk adgangsstyring. Hvis man velger elektronisk tilgang vil behov for tømming meldes automatisk til Retura. C-modellen er en bunntømt container som tømmes med bil som har kran. 

Detaljer 

C-modell kan benyttes for følgende avfallstyper: 

 • Papir 
 • Plastemballsje
 • Restavfall 
 • Glass-  og metallemballasje (anbefaler minste enhet 1,5 m3) 
 • Matavfall  (anbefaler minste enhet 1,5 m3 )

Mål på de mest brukte størrelsene: 

 • Modell C80 - 1,5 m3  (Bredde 140 cm  x 88 cm dybde x 165 høyde) 
 • Modell C150 - 3,3 m3 (Bredde 151 cm x 151 cm dybde x 165 høyde) 

 

Referansekunde

 • Aspmyra Stadion


Fordeler med C-modell:

 • En moderne og pen avfallsløsning
 • Lukket system med lås eller elektronisk adgangskontroll 
 • Et rimeligere alternativ enn avfallsløsning under bakken, da man ikke har noen etableringskostnad for graving og entreprenørarbeid
 • Kan innstalleres med automatisk signal til Retura Iris når containeren er full
 • Stabil container som tåler vær og vind uten fare for å havne på avveie
 • Reduserer risiko for brann, skadedyr og luktproblematikk
 • Stor flate som kan profileres hvis ønskelig 

 

Kontakt vårt kundesenter for mer informasjon:

Epost: post@returairis.no
Telefon: 75 50 75 60