Komprimator til avfall

Komprimator til store mengder avfall

Ved store avfallsmengder kan det være lønnsomt å komprimere avfallet. Dette vil frigjøre lagerplass og redusere transportkostnadene for avfall fra din bedrift.

Har din bedrift store mengder med emballasje?
Retura Iris leier ut avfallskomprimatorer til bedrifter i hele Salten. På bildet vises vår mest solgte komprimator. Den kan leveres i størrelsene 14, 18 eller 20 m3. Komprimatoren reduserer avfallsmengden åtte ganger, noe som gjør den svært effektiv.

Retura Iris tilbyr flere forskjellige komprimatorer for ulikt avfall, og i forskjellige størrelser

Passer til

  • Papir
  • Papp
  • Plastfolie
  • PP-sekker
  • Restavfall

Egenskaper 

  • Robust og sikker dobbelås på tømmedør
  • Krokløft fra begge sider
  • Beholder for oppsamling og oljesøl
  • Sentralt avløp for regnvan

 

Ønsker du mer informasjon om og priser på leie
av komprimerende utstyr i Bodø og Salten?

Kontakt vårt kundesenter på epost til post@returairis.no eller telefon 75 50 75 60