Bestill henting av bilvrak

Retura Iris henter ditt bilvrak. Du får utbetalt vrakpant på 3000 kroner fratrukket prisen på henting.

Prisen på henting av bilvrak på strekningen Saltstraumen bru - Bodø - Løpsmark er 1390 kr inkl. mva.

Bor du i et område utenfor denne strekningen? Ta kontakt på post@returairis.no for pristilbud.

Vi har digital signering med BankId på at du godkjenner at bilen skal vrakes.  Dette betyr at du ikke må være tilstede når vi henter bilen. Du må sørge for at bilen er plassert slik at en lastebil kan komme seg til, at det er fri adkomst til bilen og at det ikke ligger gjenstander/avfall i bilen. Husk å fjerne bombrikken. Et ekstra sett hjul kan følge med bilen. 

Bestillingsskjema