Flere tusen personer i Salten har vært med og ryddet over 700 strender siden Aksjon Reine Strender startet i 2011.  Engasjementet har vært ekstraordinært stort i Salten, og i fjor satte Iris rekord med mottak av 75 tonn. I tillegg tok selskapet imot 10 tonn fra aksjonen på Værøy. 

Dugnadsinnsats

 ‒ Det viktigste med Reine strender-aksjonen er at vi som bruker naturen, og er glad i den, tar et personlig ansvar og gjøre en dugnadsinnsats sammen med andre.
 ‒ Det er bare å ta kontakt med et av våre miljøtorg, registrer hvilken strand som skal ryddes og få utdelt blanke sekker. Når ryddejobben er gjort, henter Iris inn sekkene, sier administrerende direktør i Iris Salten, Leif-Magne Hjelseng.

I samarbeid med Miljødirektoratet bidrar Iris også med transportstøtte fra veiløse områder og inn til kjørbar vei.
‒ Nøkkelen til suksessen til Aksjon Reine Strender er at det er enkelt å få til, sosialt og lærerikt. Om dere gir oss innsatsen deres, skal vi gjøre det lett for dere å delta, sier sjefen i Iris.

Imponert

Ordfører Ida M. Pinnerød er imponert over hvilke volum folk i Salten har samlet inn siden 2011, og spesielt engasjementet blant de unge.
‒ Plast er en av vår tids store klimautfordringer. Jeg er stolt over hvordan Iris gjennom mange år tatt samfunnsansvar utover å håndtere avfallet fra husholdningene og sørget for å sette fokus på et stort globalt miljøproblem, sier Pinnerød.

Ønsker du å rydde en strand? 

Flere tusen personer i Salten har vært med og ryddet over 700 strender siden vi startet Aksjon Reine Strender i 2011. Vi har gjort det kjempeenkelt å være med på årets storstilte dugnadsinnsats.

  • Ta kontakt med nærmeste Miljøtorg og registrer hvilken strand du/dere vil rydde.
  • Her får du/dere utdelt blanke strandrydde-sekker som brukes til å samle opp marint avfall.
  • Sett sekkene ved nærmeste kjørbare vei når jobben er gjort om meldt fra til Iris Salten på kundesenter@iris-salten.no eller på telefon 75507550.
  • Ønsker du å rydde i områder der det ikke er kjørbar vei (holmer, øyer, halvøyer osv) tar du kontakt med Iris på forhånd slik at vi får avtalt henting av avfallet.
  • I samråd med Miljødirektoratet gir vi støtte til transport av avfall fra veiløse områder

Enklere kan det ikke bli. Så nå er det bare å sette igang!