Bedriftspakken - kildesortering på jobb

Bedriftspakken er en avfallsløsning med henting fem ulike typer avfall hos din bedrift, slik at sortering på jobb blir lik den vi har hjemme.

- Bedriftspakken er rett og slett en henteløsning for totalt fem ulike avfallstyper i tillegg til tre ulike typer farlig avfall, forklarer sjåfør Steinar.

- Poenget er at dette skal være en god startpakke for bedrifter som ønsker å komme kjapt i gang med sortering. Pakkene er bygd opp i tre ulike størrelser, liten, medium og stor, og disse størrelsene baserer seg på hvor store dunker bedriften trenger. Er man litt usikker på hvilken størrelse som vil passe så er det bare å snakke med en av de som jobber på vårt kundesenter, sier Steinar.

Bedriftspakken består av fire dunker til henholdsvis matavfall, papp og papir, glasemballasje og hermetikk og restavfall, i tillegg til plastsekker til oppsamling av plastemballasje.

- Pakken er bygd opp slik at man skal få til samme sortering på jobb som hjemme. Vi vet også at de aller fleste bedrifter har farlig avfall fra sin bedrift. Derfor består Bedriftspakken også av tre rødbokser til oppsamling av de vanligste formene for farlig avfall som er lyspærer, småbatterier og småelektronikk. Dette er en ordning som er enkel og som bedriften kan teste ut uforpliktende. Vi hjelper også til med å avslutte den eksiterende henteavtalen som bedriften.

Er Bedriftspakken noe for din bedrift?

Gå til side for bestilling