Dersom din bedrift har mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst én gang
per år til et lovlig mottak for farlig avfall. Fra 1.mai 2016 innførte myndighetene elektronisk
deklarering av farlig avfall via webportalen http://www.avfallsdeklarering.no


Når dere skal deklarere farlig avfall må dere enten utnevne en administrator for bedriften eller gi Retura Iris som konsulent fullmakt til å skrive deklarasjoner på vegne av bedriften.


Dersom dere ønsker å deklarere selv:

Før dere kan ta i bruk http://www.avfallsdeklarering.no må dere utnevne en administrator. Leder må logge inn på http://www.altinn.no for å delegere rollen «energi, miljø og klima» til rett person i bedriften.
1. Velg «profil, roller og rettigheter» i toppmenyen når du er innlogget på Altinn
2. Velg aktuell bedrift i nedtrekksmenyen. NB! Velg organisasjonsnummeret til underenheten som skal brukes (der dette eksisterer)
3. Deretter velg «andre med rettigheter til virksomheten» i menyen som kommer frem og velg «legg til ny person eller virksomhet» eller «gi og fjern rettigheter» på en eksisterende bruker.
4. Identifiser brukeren som rollen skal delegeres til ved å fylle inn fødselsnummer og etternavn
5. Søk etter «avfallsdeklarering» og trykk på den. Velg «alternativ tildeling: velg å gi rollene som tjenesten krever»
6. Trykk på knappen «fullfør» i det nye bildet som kommer opp.
7. Når sluttbruker er registrert vil de motta en epost som de må aktivere, deretter kan de logge seg inn og begynne å fylle ut deklarasjoner gjennom http://www.avfallsdeklarering.no


Dersom dere ønsker at Retura Iris skal deklarere for dere:

Retura Iris kan gis fullmakt til å skrive deklarasjoner på vegne av bedriften deres. Slik kan vi bistå dere med riktig deklarering. Dette er en tjeneste som vi tilbyr mot betaling. Retura Iris
organisasjonsnummer/enhetsnummer for tildeling av fullmakt som konsulent i avfallsdeklarering er: 984 051 751

Ved utfylling av deklarasjoner må det søkes opp og velges avfallsmottak:
IRIS-VIKAN-REGIONMOTTAK/SORTERING AV AVFALL.
Deklarasjoner kan oversendes elektronisk og vi slipper lagring av papirer.


Dersom deklarasjon er utfylt ved bestilling, kan dere sende oss en utskrift av deklarasjonen sammen med bestilling og evt. presisering av hvilken emballasje som ønskes utlevert.