En renere og varmere by

2020 har vært et utfordrende år. Vi er derfor imponerte over alt det gjengen i Kirkens Bymisjon har skapt for folk i Bodø i år og er stolte over vår hjertesak.

For Retura er det viktig å ta et samfunnsansvar utover det ansvaret vi har knyttet til gode og fremtidsrettede avfallsløsninger.

Vi valgte dermed i 2019 å inngå et større samarbeid med Kirkens Bymisjon. Bymisjonen skaper et varmere Bodø-samfunn. Dette gjør de gjennom en rekke arbeidstiltak og aktiviteter som skal bidra til at alle bodøværinger, uansett utgangspunkt, skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet.

Retura Iris støtter opp om fire av disse tiltakene:

 • Ren By
 • Matstasjonen
 • Pedalen Sykkelverksted
 • Panteprosjektet

Covid-19 og smittevernstiltakene har skapt en annen ramme for tiltakene og aktivitetene til bymisjonen. Likevel er det mye som er skapt av bymisjonen også i 2020.

Så, hva har Kirkens Bymisjon skapt i 2020?
 

10 tonn med avfall fjernet fra gatene i Bodø

Ren By er det prosjektet som ligger Retura aller nærmest, og gjennom 2020 har bymisjonen:

 • ryddet Bodøs gater på vegne av 110 abonnenter 
 • Lagt til rette for 3100 betalte arbeidstimer
 • delt ut 600 måltider til arbeiderne
 • sjenket opp 2000 kopper med kaffe til arbeiderne

Og sist, men absolutt ikke minst: Ren By har fjernet 10 tonn med avfall fra gatene våre! 
 

100 tonn mat er blitt reddet og delt ut

Matstasjonen til Kirkens Bymisjon er en ordning der datovarer hentes fra grossister og butikker i Bodø, og som deles ut til folk som lever under fattigdomsgrensa i byen vår. De 11 frivillige som drifter Matstasjonen har:

 • delt ut mat til 500 mennesker hver eneste uke
 • reddet 100 tonn med spiselig mat i 2020

 

Har reddet og gitt bort 63 barnesykler

Pedalen Sykkelverksted holder til i Bankgata 9 og der har det vært noe nedgang i aktivitet som følge av Covid-19, men det betyr slettes ikke at aktiviten har stoppet helt opp. Her får folk som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet mulighet for arbeidstrening, og sykler som er blitt kastet på Vikan får nytt liv og ny eier.

 • 4 stykker har fått arbeidstrening og gjort 300 servicer på sykler
 • 63 barnesykler er blitt reparert og gitt bort
 • 122 sykler er blitt reparert og solgt
 • 100 brukte sykkeldeler solgt

To menn på sykkelverksted


Panteprosjektet skaper 600 arbeidtimer

Du har kanskje lagt merke til de gjennomsiktige boksene som står ved utfartsårene på blant annet City Nord? Panteprosjektet til Kirkens Bymisjon er oppsamling og henting av pant ved 25 lokasjoner i Bodø.

Dette har i 2020 skapt 

 • 600 betalte arbeidstimer
 • Et lavterskel arbeidstilbud
 • Fokus på verdien av pant og sørge for at dette ikke havner i restavfall på større publikumsomrdåer og offentlige rom

 

- Vi er kjempestolte over å være samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon og det å se at jobben de gjør er så omfangsrik og betyr så mye for så mange, viser oss at vi har valgt helt riktig hjertesak, sier daglig leder i Retura, Anders Tverbakk.

Retura Iris ser frem til et rikt samarbeid også i 2021 og å sammen sørge for et enda varmere Bodø-samfunn.