Endringer i tømmedag hos flere kunder i Meløy/Gildeskål fra juli 2022

I forbindelse med endring av tømmedager for husholdninger i Meløy og Gildeskål, vil enkelte av våre bedriftskunder også få ny tømmedato for matavfall, papir, glass og plastemballasje.

Områdene i listen under får altså endret dagene for papiravfall, matavfall og glass- og metallemballasje. 

Bestill ny tømmekalender for bedrift her


Papir og matavfall

  • Bolga og Meløya – flyttet 7 dager tidligere i tid
  • Arnøyene – flyttet 7 dager senere i tid
  • Engavågen og Åmøya – flyttet 7 dager tidligere i tid
  • Halsa-Ågskaret – flyttet 7 dager tidligere i tid

 

Glass og plastemballasje

  • Engavågen/Åmøya – Flyttet 7 dager senere i tid
  • Halsa – flyttet 7 dager senere i tid
  • Sandhornøya/Reipå/Ørnes – flyttet 16 dager tidligere i tid
  • Inndyr/Arnøyene – flyttet 23 dager tidligere i tid