- Det at Retura Iris nå tilbyr en mer miljøvennlig løsning, som kutter transporten og muliggjør en lokal behandling av matavfallet i kompostanlegget på Vikan er helt suverent, sier Thor Christian Larsen, stormarkedssjef på Obs! i Bodø.
  - Vi er veldig godt fornøyd med å samarbeide med en avfallsaktør som muliggjør lokal materialgjenvinning av emballert matavfall. Dette er et tilbud vi har ventet på. For det er ikke mulig for oss å fjerne emballasjen fra matavfallet på så store kvantum som vi leverer fra oss.


Ønsker din bedrift samme løsning? Ta kontakt med oss på iris@retura.no


 

NULL-VISJON
- I utgangspunktet er det å kaste mat uetisk, miljøbelastende og meget ulønnsomt. Derfor har vi i Coop etablert en null-visjon for kasting av mat. Vi optimaliserer bestillinger for tar sikte på å unngå at varer ikke hoper seg opp, likevel er det dessverre en del mat som går ut på dato i butikken. Da er det godt å vite at dette kan nyttiggjøres lokalt og bli til jord istedenfor energigjenvinning, sier Larsen.

 

NY MASKIN
Salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris forteller at samarbeidet med varehandelen har ført til store endringer for behandling av emballert mat på Vikan fra butikker og andre bedrifter.
  - Iris har investert i en ny maskin som skiller emballasjen fra matavfallet. Dette gjør at vi nå tilbyr hele bransjen mottak av emballert matavfall for lokal behandling i stedet for at det sendes fra oss som restavfall. Resultatet er lokal ressursutnyttelse av matavfallet i form av næringsrik jord.

 

NYE KRAV
Tverbakk forklarer videre at tilbudet Retura Iris gir til næringslivskunder skal sørge for at bedriftene i Salten klarer å møte nye krav fra myndighetene om utsortering av alt matavfall.
  - Norske myndigheter har tatt grep og foreslått i en ny forskrift at det settes krav til at matavfall fra næringslivet skal gjenvinnes til nye materialer fra 2023.
  - Vi skal hjelpe våre bedriftskunder til å være i front med kildesortering, slik at avfallet de leverer fra seg er prima råstoff til nye produkter, påpeker Tverbakk.

 

ØKT FOKUS – ØKT ANSVAR
Tverbakk sier at det er svært gledelig ha et samarbeid med bedrifter som Obs!, som har solid fokus på kildesortering.
  - Det er dette vårt ansvar handler om. Når bedrifter i Salten har fokus på kildesortering av avfallet på arbeidsplassen og gjør en solid jobb der, har de gjort sin del av innsatsen.
  - Vår jobb er å tilrettelegge med de beste løsninger, nå også for emballert matavfall, slik at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte. Det er det som er vår rolle i det grønne skifte.


Vil du være i front og holde skarpt fokus på kildesortering? Ta kontakt med oss og vi vil tilby en effektiv løsning for kildesortering i din bedrift.


Våre konsulenter hjelper din bedrift på vei inn i fremtiden krav og avfallsløsninger


Kontaktperson:
Salgssjef Anne-Line Tverbakk
402 21 175
alt@retura.no