Hepro har full kontroll på sin avfallssortering

Hos Hepro på Rognan ser de muligheter i å gjøre bedriften bærekraftig og mer miljøvennlig, og en av tingene de har stort fokus på er god sortering av avfall.

Kvalitetsleder Sanna Mikaelsen i Hepro på Rognan har sammen med resten av staben snudd opp ned på avfallssorteringen i bedriften. Sammen med Hepro har Retura Iris laget et solid system for både sortering og håndtering av avfallet som oppstår i bedriften.

Kvinne ved siden av pappesker


Øyeåpner


- Sammen har vi fått på plass miljøstasjoner i kontor- og kantineområdet med sortering av emballasjeplast, matavfall, papp- og papir og restavfall. Restavfallsdunkene er fjernet fra kontorene, noe som vil gi enda mer sortert avfall på miljøstasjonene. Det har vært helt fantastisk å jobbe sammen med ledelsen på Hepro, sier salgskonsulent Erik Johnsen i Retura Iris.
  For Hepro ble det en øyeåpner. De tenker mye mer på miljø og utnyttelse av avfallet enn før. Nå er deres nye mål at de skal oppnå så høy grad av gjenbruk og sortering som mulig, og sørge for at mengden med restavfall blir minimal. 


Bedriftspakken

- Alt skal sorteres - plast, tre, metall, papp og brennbart, i tillegg til farlig avfall som lysstoffrør, spraybokser, elektronikk og batterier.  Vi skal medvirke til at mer av avfallet blir holdt i kretsløpet og kan komme til nytte som råvarer, sier de to.

To personer bak avfallssystem


  Det er stadig flere bedrifter som tar i bruk Bedriftspakken til Retura Iris og innfører sortering slik de ansatte er vant med hjemme. 
  - Vi har tilpasset en Bedriftspakke for Hepros produksjon, blant annet ved installasjon av emballasjepresse for papp og plastfolie. Der bedriften måtte ta flere turer på miljøtorget i uka for å levere dette, henter Retura det nå en gang i måneden. Det sparer bedriften for tid og penger, og det er mer miljøvennlig, sier Johnsen.

Les mer om VÅR Bedriftspakke FOR
BEDRE SORTERING her

 

 Lite avtrykk

Han har laget en egen avfallsplan for Hepro som er innlemmet i selskapets Miljøhåndbok. Hepro skal gi et så lite miljøavtrykk som mulig. 
  - Vi har fokus på bærekraft, også i utvikling og produksjon av nye produkter.

Dette gjør vi ved å ha stor grad av dekomponerbare materialer, og er opptatt av å bruke produkter med lengre levetid enn før. Hele tankesettet i bedriften har endret seg radikalt når vi snakker om avfall, miljø og bærekraft. Der de før kastet alt i en dunk, har nå alle på Hepro et ansvar for å sortere. 
  - Vi gjør det jo hjemme, så det skal ikke være vanskelig å få det til på jobb. Men en liten overgang har det vært, sier Mikaelsen og Grønvold. 

Mann foran emballasjepresse
 

Her finner du informasjon
om emballasjepresser

 

Gevinst

Nå skal det kuttes ytterligere på kostnadene på avfallshåndteringen. Gevinsten skal gå til sosiale tiltak for de ansatte. Så langt har motivasjonen vært stor, og det er de sikre på at den vil være, også i fortsettelsen. 
  - Vi ønsker å bidra på andre områder også, som logistikk og transport. Færre flyreiser og flere skypemøter, større miljøkrav til leverandører, økt kompetanse og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte som skal gjøre at vi prioriterer arbeidsmetoder og teknikk som er skånsomme mot miljøet er noen områder som vi har jobbet med. 

 

Ansatte

Tre personer i et lagerlokale

Suksessfaktoren har vært å jobbe tett med alle de ansatte, for skape endringene som skulle til. Som leverandør skal Hepro informere kundene om bærekraftig utvikling og hvordan de aktivt jobber for å fremme produkter som er minst mulig miljøbelastende. Men de skjønte fort at for å oppnå resultater, måtte hele organisasjonen være med på laget. 
  - Gjennom økt miljøforståelse om medvirkning, skal alle ansatte i Hepro ta et miljøansvar. Akkurat dette har vært en av suksessfaktorene for at vi har klart å endre ikke bare avfallshåndteringen, men hele vår virksomhet mot en mer bærekraftig produksjon, sier Sanna Mikaelsen. 

Kontakt Retura Iris for mer informasjon
om avfallshåndtering hos din bedrift


Fakta om Hepro
Hepro AS utvikler, produserer og selger hjelpemidler og velferdsteknologi. Selskapet utvikler produkter og løsninger til kunder som trenger hjelp til mobilitet, balanse, komfort og hygiene, og produserer alt fra arbeidsstoler til elektrisk kjøretøyer.  
Selskapet består av tre avdelinger, velferdsteknologi, Krabat (barnehjelpemidler) og tekniske hjelpemidler, og har 65 ansatte med hovedkontor på Rognan.  

Tekst: Arnt E. Pedersen