Hva må din bedrift vite om farlig avfall?

Her finner du en oppsummering av hva bedrift må ha kontroll på og hvilken bistand Retura Iris kan gi.

Oppleves det som litt komplekst å forstå hvordan farlig avfall fra bedriften skal håndteres og hvordan bedriften sikrer riktig behandling? Er det vanskelig å holde tråden i hvilke krav din bedrift står ovenfor og hva som skal rapporteres inn?

Her finner du en oversikt over den viktigste informasjonen om farlig avfall.

 

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall, som før het spesialavfall, har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning eller skader på natur, mennesker og dyr.

Det er derfor viktig at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte og leverer til godkjent mottak og avfallet blir deklarert.

- De formene for farlig avfall som vi får mest av fra bedrifter er maling og lakk, batterier, lysrør olje, impregnert trevirke, asbest og PCB-/klorparafinvinduer, forklarer salgskonsulent Erik Johnsen. 

 

OVERSIKT OVER ULIKE TYPER  FARLIGE AVFALL


Hva er bedriftens ansvar?

Ifølge avfallsforskriften er bedrifter med mer enn 1 kilo farlig avfall årlig pliktig til å levere til et godkjent mottak. For eksempel er lysstoffrør og småbatterier klassifisert som farlig avfall, så denne grensen er det med andre ord lett å overstige.

Når man skal levere avfall må bedriften ha tilstrekkelig informasjon om avfallet. Man må kunne opplyse om:

  • Hvor kommer avfallet fra?
  • Hva består avfallet av?
  • Hvilke egenskaper har avfallet?

Det er dette som kalles deklarering av avfall.

Det er avfallsprodusenten, altså bedriften, som har ansvar å ha tilstrekkelig informasjon om avfallet. Man må kunne opplyse om hva avfallet består av, hvilke egenskaper det har og hvor det kommer fra. Hvis man er i tvil, så vil databladet som tilhører produktet være en god kilde til riktig informasjon.  

 

Hvordan deklarere farlig avfall

Deklareringen av farlig avfall gjøres elektronisk på avfallsdeklarering.no.

- Før Avfallsdeklarering.no kan tas i bruk må dere bestemme hvem i virksomheten som skal registreres som administrator for avfallsdeklarering.no. Administrator må ha rollen «Energi, miljø og klima» i Altinn. Administrerende direktør/daglig leder må delegere rollen i Altinn, og må derfor logge inn på Altinn.no, forklarer Erik.


Retura Iris kan deklarere på vegne av sine bedriftskunder. Avfallsprodusenten må da gi fullmakt til de aktuelle mottakene/konsulentene, dette gjøres i arkfanen fullmakter.
Fullmakten må godkjennes av avfallsmottak/konsulent før den trer i kraft. Avfallsprodusenten kan fortsatt deklarere på egne vegne, selv om man har gitt fullmakt til avfallsmottak/konsulent.  

Jeg ønsker at Retura Iris skal deklarere avfallet

- Selv om Retura Iris har fullmakt til å deklarere det farlige avfallet, så er det fremdeles bedriften som har det fulle ansvaret og som må sørge for trygg håndtering og sikker oppbevaring av det farlige avfallet, avslutter Erik.

 

Hvor havner avfallet som Retura Iris samler inn?

Avfallet blir levert til Vikan Avfallsmottak som ligger noen kilometer utenfor Bodø.

På Vikan drifter Iris Produksjon et av Nord-Norges mest moderne mottaksbygg for farlig avfall, som gir oss god kontroll og håndtering av avfall som kommer inn fra hele Salten-regionen.  

Gjennomgang av farlig avfall