Hva skjer med glass- og metallemballasjen bedrifter sorterer?

Samme regel gjelder, enten du er på jobb eller hjemme. Det er kun emballasje av glass og metall som skal i dunken med turkis lokk.

Glass- og metallemballasjen som samles inn i Salten fra bedrifter og husholdninger blir sendt til materialgjenvinning i Fredrikstad. Selskapet i Fredrikstad heter Sirkel og består av selskapene Sirkel Glass og Norsk Metallgjenvinning. Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad. 100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Uendelig gjenvinning

Ifølge Sirkel Glass blir ca. 2/3 av glassemballasjen til ny glassemballasje på glassverk i Danmark og andre steder i Europa. En del av glasset blir til Glasopor, et byggemateriale som er laget av 100% resirkulert glass. Glasopor blir produsert i Fredrikstad og Skjåk og er et miljøvennlig alternativ for bygg- og anleggssektoren. Glasopor er blant annet brukt som fyllmasse over tunellen som leder inn til Bodø sentrum. En liten del av glasset blir brukt til å produsere Glava isolasjon. Dette viser hvordan avfall kan få nytt liv og bli en verdifull ressurs.

Glass - og metallemballasje

Metallemballasje gjennomgår også en transformasjon. Det smeltes om til ny emballasje, og kan til og med bli til produkter som sykler og verktøy. Dette viser bare hvor mye potensial som ligger i resirkulering av metaller.

Ifølge Norsk Metallgjenvinning krever gjenvinning av stål bare 30% av energien som brukes til å produsere nytt stål, og for aluminium er energibehovet ved gjenvinning bare 5% av behovet ved ny produksjon. Dette er en betydelig besparelse av både råvarer og energi.

Kvalitet er nøkkelen

For å oppnå den høy gjenvinningsgrad, er det helt avgjørende å sørge for at avfallet er av god kvalitet. Når det gjelder glass- og metallemballasje, er det spesielt viktig å unngå å sortere feil, det vil si å legge gjenstander av glass og metall sammen med glass- og metallemballasjen.

Små mengder glass og metall som ikke er emballasje, for eksempel melkeglass, porselen eller en kaffekanne skal kastes i restavfallet.  Når du kaster dette avfallet i restavfallet, anbefales det å legge det i en melkekartong for å unngå kuttskader. Hvis det er snakk om større mengder knust gjenstander må dette leveres i en egen container på miljøtorget.

Også ødelagte gjenstander kan leveres til bedriftstorg eller så kan Retura Iris sørge for at din bedrift har en egen beholder tilgjengelig for oppsamling av metaller.

Lokale transportløsninger

Glass- og metallemballasje transporteres med tilgjengelig returtransport til Fredrikstad. Det vil si at lastebiler som har levert varer til regionen vår, tar med seg avfall vi skal sende videre. Det legges vekt på å benytte lokale, norske transportører for å frakte glass- og metallemballasjen til Fredrikstad. Dette sikrer ikke bare effektiv avfallshåndtering, men bidrar også til økt verdiskapning i regionen. På denne måten skaper vi en positiv innvirkning på det lokale samfunnet samtidig som vi tar vare på miljøet.

Men.. Er det emballasje?

Spør deg selv spørsmålet før du kaster glass eller metall i glass- og metallbeholderen: Er det emballasje?

Glassemballasje

Glassemballasje er emballasje av glass det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i. Glassemballasjen er klar for sortering når den er tom for rester.

Knuselig produkter av glass, steintøy, porselen og keramikk, sorterer du ikke sammen med glassemballasjen. Disse har en annen sammensetning og kan ødelegge for gjenvinningen av glassemballasjen. Produkter av glass, porselen og keramikk som er ødelagt, kastes i restavfallet. Brukbare produkt kan du gi bort eller selge.

Metallemballasje

Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant. Emballasjen må være tom når den sorteres.

Produkter som er laget av metall, for eksempel gryter, kniver og tørkestativ, leveres til nærmeste miljøtorg.

Metallemballasje som har inneholdt farlige stoffer, leveres som farlig avfall. Se etter faremerke på emballasjen.