Hva skjer med plasten etter at din bedrift har kildesortert den? 

Plastavfall er en global utfordring som krever effektive løsninger for å redusere miljøpåvirkningen. I Norge er det flere tiltak på plass for å håndtere plastavfall fra husholdninger, næringsliv og landbruk på en miljøvennlig måte. 

Plastemballasje fra Husholdninger og Næringsliv 

Plastemballasje fra både husholdninger og næringsliv i Salten blir forbehandlet på Vikan for at den skal tåle mellomlagring og videre transport. En elektrisk presse og jerntråd brukes for å komprimere plasten, og eventuelle feilsorteringer fjernes før pressingen. Ferdigpresset plastemballasje lagres inne i sorteringshallen for å forhindre plastavfall i naturen og fuktighet i avfallet. 

All plastemballasje fra Salten blir levert gjennom produsentansvarsordning til Grønt Punkt Norge som videreformidler den til finsortering i Tyskland. Miljøvennlig transport er en prioritet for Grønt punkt, og togtransport har i stor grad blitt benyttet for å frakte plastemballasjen fra Vikan. 

I Tyskland sorteres plasten etter ulike kvaliteter og plasttyper. Disse kvalitetene blir deretter brukt som råvarer av plastindustrien, hovedsakelig i Tyskland. Selv om all plastemballasje som kildesorteres leveres til materialgjenvinning, kan ikke alt som blir levert gjenvinnes. I gjenvinningsprosessen fjernes urenheter som matrester og annen feilsortering, sammen med etiketter og plast som ikke egner seg til materialgjenvinning. 

 

 

Vi kan bli enda bedre 

I 2022 sorterte næringslivet ut ca 50% av plastemballasjen på markedet* og sendte til materialgjenvinning. Imidlertid ble noe av dette trukket fra på grunn av prosesstap. For at plasten skal være egnet for gjenvinning, er det avgjørende at den er ren og tørr. Våt plast fører til unødvendig transport av vann, noe som bidrar til prosesstap. 

Derfor er det viktig at forbrukere skyller plastemballasjen fri for matrester og lar den tørke før den kildesorteres i plastavfallet. 

*= Tall hentet fra Grønt Punkt

Annen Næringsplast 

Annen næringsplast inkluderer materialer som isopor, plastfolie, plastkanner, flasker, PP-sekker og hardplast av PP og PE. Noe av isoporen som mottas er allerede ferdig presset og sendes til materialgjenvinning, upresset isopor presses på Vikan før den sendes videre.

Den øvrige næringsplasten presses i baller og leveres til materialgjenvinning. 

Retura-ansatt henter plastfolie

Landbruksplast 

Landbruksplast går gjennom en forsorteringsprosess for å fjerne feilsorteringer og forurensninger. Deretter blir plasten sendt til Norfolier GreenTec i Folldal. Her blir det produsert nye avfallssekker basert på 100% gjenvunnet plast, sammen med re-granulat som kan brukes til å lage andre plastprodukter. 

Tauverk, Garn og Kassert Fiskeriutstyr 

Tauverk, garn, luseskjørt, oppdrettsnøter og annet kassert fiskeriutstyr av myk plast sorteres etter kvalitet og mellomlagres på Vikan. Når det er samlet tilstrekkelig mengde for en lastebil, blir det hentet av Nofir for materialgjenvinning med tilgjengelig returtransport. Tauverk og garn blir demontert ved Nofirs anlegg i Litauen, der produktene sorteres etter materialtype. 

Tauverk sendes videre til materialgjenvinning og blir brukt til å lage nye plastprodukter som stoler og benker. Garn og nøter, som hovedsakelig er laget av nylon, går også til materialgjenvinning og brukes primært til produksjon av tepper og tekstiler. 

Materialgjenvinning av slikt utstyr har betydelige fordeler for miljøet og har bidratt til å redusere behovet for produksjon av nye materialer. I 2022 resulterte dette i en reduksjon på 290 tonn klimagassutslipp, tilsvarende utslippene fra omtrent 2600 passasjerreiser fra Oslo til London, ifølge Nofir. 

Hardplast og annen plast fra Blå Næring 

I 2022 har det vært en betydelig innsats for å håndtere hardplastavfall, spesielt fra Blå næring, som inkluderer fôrslanger, bøyer, blåser og andre rør og hardplastavfall. Et eget område på Vikan er satt av for å motta og behandle dette avfallet. På kort tid har store mengder hardplast blitt samlet inn og levert til sortering og materialgjenvinning. Dette har resultert i en betydelig reduksjon i avfall som havner på deponi sammenlignet med tidligere år. 

Returaansatte på området for havbruksplast

På Vikan blir plasten kvernet eller klippet før den fylles i containere for å sikre mer effektiv transport med høyere vektkapasitet per lass. 

Avfall fra havbruksnæringen

Denne helhetlige tilnærmingen til håndtering av plastavfall bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og fremmer en bærekraftig fremtid der plastavfall blir resirkulert og gjenbrukt på en effektiv måte. 

Trenger din bedrift en bedre løsning for utsortering av plast? Ta kontakt med vår kundeservice, så de vil gjerne hjelpe deg med å finne en avfallsløsning som passer  for din virksomhet. Sammen kan vi bidra til en mer bærekraftig fremtid og redusere miljøpåvirkningen av plastavfall. Vi ser frem til samarbeidet!

Ole Jørgen Nordbakken

Ring kundeservice på telefon 75 50 75 60.

Takk for at din bedrift sorterer plasten!