Hvordan få bedre sorteringsrutiner på jobb?

God kildesortering er avhengig av blant annet; motivasjon til å sortere, riktig utstyr og kunnskap om hvor man skal kaste avfallet slik at det får nytt liv.

Vi ser en svært positiv trend når det kommer til sortering av avfall. Næringslivet er blitt mye flinkere til å sette fokus på god avfallssortering. Renovasjonsselskapene blir utfordret til å komme med gode løsninger som igjen fører til at miljø og bærekraft kommer på dagsordenen.

Noe av det enkleste man kan starte med for å bli en mer miljøvennlig bedrift og bidra til sirkulærøkonomien, er jo nettopp avfallet. Hvordan kan bedriften redusere mengden avfall og hvordan kan vi kildesortere for at mest mulig skal bli materialgjenvunnet.

 

Motivasjon og enkelhet

- Motivasjon skapes når man har troen og forståelsen for at det ligger en verdi i å sortere avfall. Når bedriften velger å sortere avfallet sitt sørger vi for at ressurser kan brukes på nytt og vi har mindre forbruk av jomfruelig materialer.  

Kvinne ved avfallsbeholdere
Med det gode systemet Retura Iris og Iris har for gjenvinning, skaper vi verdier av avfallet fra både fra næringsliv og husholdning.

Det skal være enkelt å sortere riktig og dermed må ledelsen i bedriftene tilrettelegge for dette. I tillegg må alle beholdere være tydelig merket, slik at det ikke er noe tvil om hvor man skal kaste de ulike avfallstypene. Vi må få slanket restavfallet og jobbe med å redusere avfallsmengden og forbruket vårt sier Anne-Line Tverbakk.   

 

Merking for hva som skal kastes hvor

- Klistrelapper med forklaring og symbol er et godt valg for å få til en oversiktelig miljøstasjon. Dette gjelder jo egentlig både hjemme og på jobb. I tillegg finnes det klistremerker med farger på, sier Anne-Line.

Merkelapper til avfallsbokser

Retura Iris har et utvalg merkelapper til bedrifter som ønsker tydelig merkign. De kan kjøpes både med og uten farger, og er et enkelt grep å ta for å lage et godt system.

Kom i gang med bedriftspakken

Kildesortering er noe innbyggerne i Salten har god stålkontroll på. Hele fem avfallstyper blir hentet hjemme hos oss, og i tillegg blir miljøtorgene flittig brukt til å levere ytterligere sorterte avfallstyper.

«Bedriftspakken» som er en enkel løsning for bedrifter der Retura Iris henter de samme avfallstypene som vi sorterer hjemme:

  • papp/papir
  • matavfall
  • plastemballasje
  • glass og hermetikk
  • restavfall

I tillegg leverer vi ut avfallsbeholdere for oppsamling av lyskilder, el-avfall og småbatterier som vi henter på bestilling hos våre kunder.

FORTELL MEG MER OM BEDRIFTSPAKKEN