Ingen streik blant våre sjåfører

Partene kom til enighet natt til lørdag, og vår næringsrenovasjon vil dermed gå som normalt.

Oppdatert sak:
Natt til lørdag 26.september kom partnene til enighet og vår drift vil ikke bli rammet av en streik.


Den 3. september 2020 ble det brudd i forhandlingene på miljøavtalen mellom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Det er kalt inn til mekling hos riksmekleren 24.-25. september, med meklingsfrist kl. 24.00 den 25. september.  

Hvis det ikke blir en enighet mellom partene vil dette bety at elleve av våre ansatte tas ut i streik fra mandag 28.september. 

Vi presiserer at streiken kun vil berøre avfallstjenester til bedriftskunder i Salten, ikke innhenting av avfall fra husholdninger. 

 

Hva betyr en eventuell streik for deg som bedriftskunde?

- Under en eventuell streik vil innsamlingen av restavfall og matavfall fra bedrifter gå som normalt, men resten av avfallstjenesten vår vil bli redusert, sier Anders Tverbakk, daglig leder i Retura Iris. 

Han informerer om at bedriftstorget på Vikan og alle miljøtorgene til Iris har ordinære åpningstider.

- Hvis det skulle bli streik vil vi komme med en oversikt her på vår hjemmeside som viser hvilke ruter som rammes som følge av redusert kapasitet, sier Tverbakk.  

Daglig leder i Retura Iris Anders Tverbakk