Korona-viruset: vi betjener fortsatt våre kunder som normalt

Det er hittil ingen endringer i vår drift, og bedrifts-torget på Vikan har ordinære åpningtider. Bedriftskunder som har redusert behov for tømming som følge av situasjonen vi er i kan ta kontakt med vårt kundesenter for å endre hente-frekvens for en periode.

Hvis din bedrift er rammet av dagens situasjon og dermed ikke har de samme avfallsmengdene som normalt kan du ta kontakt med vårt kundesenter. Det gjør du på iris@returairis.no eller på telefon 75 50 75 60Du kan da få avtalt redusert eller stoppet tømminger i en periode fremover. 

For de av våre kunder som er i spesielt høy aktivitet som følge av håndtering av koronva-viruset ber vi også om at dere gir beskjed hvis det er økt behov for avfallstømming.

For å hindre spredning og opprettholde et godt smittevern ber vi de av våre kunder som har spørsmål om renovasjon om å ikke henvende seg direkte til våre sjåfører, men heller plukke opp telefonen og ta kontakt med en av våre flinke kundebehandlere.

Hvis du skal besøke vårt bedriftstorg på Vikan ber vi deg selvfølgelig følge de nasjonale retningslinjene for smittevern.