- Løsningen er nøkkelen til å oppnå 92% kildesortering i år

Butikksjef Erik Viken ved Extra i Bodøsjøen er storfornøyd med butikkens estetiske avfallsløsning. Han mener den legger til rette for at butikken skal nå sine avfallsmål.

 Hadde valgt samme løsning på nytt 

- Jeg er ikke i tvil, hvis jeg noen gang i fremtiden skulle startet opp en ny dagligvarebutikk hadde jeg valgt en estetisk avfallsløsning. Søylene for innkast på bakkenivå er pene å se på, i tillegg er løsningen praktisk for oss som jobber her, sier Viken til salgskonsulent Erik fra Retura Iris.
 
- Avfallsløsningen var allerede etablert da jeg i 2018 tok over som butikksjef, og vi opplever at den er svært brukervennlig, sier han mens han legger en pose matavfall i innkastet.  

Mann som kaster matavfall

- Slipper å bekymre oss for uvedkommende 

Mange vil nok kjenne slike søyler for innkast fra borettslag eller sameiet de bor i, men det er også mange bedrifter som velger containere under bakken til fordel for tradisjonelle dunker

  Viken trekker frem det han mener er den store fordelen med måten de håndterer avfallet sitt på ved Extra i Bodøsjøen: 
 
- Vi trenger ikke å ha store dunker plassert utenfor varemottaket, og dette gjelder spesielt dunk for matavfall, som til tider kan lukte kraftig på dager med litt temperatur. Innkastene har også adgangskontroll, som kun vi som jobber her har tilgang til. På denne måten har vi kontroll over hva som kastes i containerne, og at det ikke er noen andre som kan benytte seg av løsningen vår, utdyper han. 

to innkast for avfall

Pent utemiljø 

Butikksjefen forteller at det er viktig for ham at også utemiljøet og omgivelsene rundt butikken skal fremstå som ryddig og pent. Dette er faktorer som bidrar til at kunder som besøker butikken får et positivt førsteinntrykk: 
 
- Ikke bare unngår vi at dunker faller om og at avfall ligger strødd, men utformingen av innkastene glir rett inn i nærmiljøet og står i stil med butikken. Dette er en estetisk avfallsløsning, legger han til.  
 

God flyt 

Viken forteller at han opplever at avfallsløsningen fra Retura Iris fungerer meget bra og at tømming av avfallstypene deres har en god flyt.  
 
- I tillegg er det en fordel at beholder for oppsamling av avfallet er ganske stor slik at vi reduserer antall tømminger og trafikk. 
 

Høye mål for kildesortering 

Da Viken overtok som butikksjef var det installert to restavfallscontainere, men etter en vurdering gjort i samråd med Retura Iris ble den ene omgjort til container for matavfall. Omgjøringen var et strategisk ledd i å øke sorteringsgraden.  

 - Jeg og de ansatte jobber målrettet for å kildesortere avfallet i vår arbeidshverdag. Vi har et godt system for kildesortering både ute og inne som bidrar til at motivasjonen til kildesortering er høy. Inne har vi dunk for papir, glass- og metallemballasje, plastsekker til plastfolie og ei papp-presse som vi kontinuerlig presser store mengder papp i, forklarer Viken.  
 
- For oss er det viktig at vi oppnår en høy sorteringsgrad. Coop sentralt har et mål om en sorteringsgrad på 92%, og denne håper vi på å nå i år, sier Viken optimistisk.  

Avfallsjåfør fra Retura ved lastebil

Effektiv tømming 

I dag er det restavfallscontaineren sjåfør Steinar fra Retura Iris er kommet for å tømme.  
 
- Vi har nettopp gått til innkjøp av en ny avfallsbil som har muligheten til å tømme containere som er plassert under bakken. Det er en øvelse i god presisjon ved løfting av og nedplassering av containeren, men veldig gøy, sier Steinar, som har ansvaret for tømming av containere under bakken. 

Mann utenfor butikk
 

Reduksjon av matavfall og matsvinn 

Viken forteller at butikken har en avtale med Kirkens Bymisjon som daglig er innom for å hente matvarer som ikke er salgbare, men likevel fullt brukbare.  
 
- Avtalen innebærer at vi ansatte plukker ut matvarer vi ikke kan selge, men som likevel kan spises. Dette gis til Kirkens Bymisjon, og gjennom dette samarbeidet bidrar vi til et betydelig redusert matsvinn. Varene som gis bort er matvarer som ellers ville blitt kastet, sier Viken.  
 
Møtet nærmer seg slutten og Viken ser ned i kaffekoppen sin mens han legger til at der et lite, tilnærmet ingen tiltak for han og de ansatte å gjøre det rette, altså å kildesortere. 
 
- For oss er det en selvfølge at vi skal bidra positivt til klima og miljøet rundt oss, avslutter Viken.