Ny kraft bak rattet i Retura

Å frakte avfall fra bedrifter i hele Salten og inn til Vikan Avfallsmottak krever en god logistikk, nå skal en ny transportleder på plass i Retura Iris.

Logistikken bak avfallsløsninger er helt avgjørende for å kunne levere en god tjeneste til våre kunder. Salten har et stort geografisk omfang, og hver dag henter våre sjåfører store mengder avfall.

Nå skal Retura Iris spisse kompetansen på transport og logistikk ytterligere. En ny transportleder skal på plass og søknadsfrist er satt til 20.oktober.

 

Søk på stillingen her

 

Rollemodell og motivator

Med personalansvar for femten sjåfører, deltakelse i utviklingen av selskapets tjenester og ansvaret for å drive frem effektive og mest mulig miljøvennlige transportløsninger, er det ikke en liten ansvarsrolle som nå står ledig i Retura Iris.

- Det er litt av et kinderegg vi leter etter, humrer daglig leder Anders Tverbakk.

- Målet er å finne en engasjert og initiavtivrik ressurs som kan bidra til at vi har en overtruffen kvalitet når det kommer til transport og logistikk. I dag har vi mye kompetanse på dette i bedriften, men vi ønsker å samle dette enda tydeligere i en ressursperson. I tillegg er det veldig viktig at vi finner noen som har et godt lag med folk og kan legge godt til rette for oppgavene til sjåførteamet og stå frem som en tydelig leder for dem, sier Tverbakk.

 

Anders Tverbakk daglig leder i Retura Iris

Digital utvikling 

- Vi er i sluttfasen av omleggingen til et nytt fagsystem og det er naturligvis slik at vår drift i stor grad er støttet av gode digitale verktøy og systemer. Men det betyr jo likevel noe å ha både en sjåførstab som gir tilbakemeldinger og har endringsforslag, og en transportleder som kan følge opp og sørge for at teknologien spiller på lag og utvikles i takt med de utfordringene vi ser oppstår i driften.

Som transportleder i Retura Iris vil man få en plass i ledergruppa og være en del av utviklingen av selskapet og bidra til at selskapet skal bli enda bedre på å tilby miljøvennlige sorteringsløsninger for bedrifter i Salten.

- Det er vel bare å oppfordre alle dere som kjenner at dette kunne høres ut som et spennende ansvar å holde i. Vi er veldige spente på hvem det er vi får inn i organisasjonen vår og vi ser frem til å få tilført ny kunnskap og enda mer giv i gjengen vår, avslutter Anders.

 

Les mer om stillingen her