Økt krav til sortering for bedrifter fra 1.januar

Et nytt kapittel i Avfallsforskriften er vedtatt for å sikre at mer av avfallet kan bli råvarer i nye produkter. Det innebærer, blant annet, at bedrifter i hele Norge nå får krav om å sortere både matavfall og plast.

I en pressemelding fra Miljødirektoratet lister direktoratet opp de viktigste endringene som kommer 1.januar 2023 når kapittel 10A trer i kraft. Setningen som omtaler kravet til bedrifter lyder:

«Virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall får krav om å sortere ut bioavfall og plastavfall og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning.» heter det i pressmeldingen fra Miljødirektoratet.

- Vårt mål er at bedrifter i Salten ikke opplever dette som vanskelig å sette i gang med. Beskjeden fra direktoratet er at det er «avfall som ligner husholdningsavfall» som skal sorteres ut, og det betyr jo at det bare er å dra vanene man har hjemmefra med seg på jobb, sier Erik Johnsen.
 

Bli med på webinar om endringen

- Hvis du vil vite mer om endringen og hvordan din bedrift enkelt legger til rette for mer sortering er det bare å melde deg på vårt gratis webinar som vi holder 1.november 09:00 til 09:30. Vi tar en gjennomgang av ordlyden i forskriften, går gjennom hva dette betyr for din bedrift og gir eksempler på hvordan andre bedriftskunder hos oss har løst dette, sier Erik, salgskonsulent i Retura Iris

Påmeldingsskjema

Meld deg på innen fredag 28.oktober, lenke til Teams blir sendt ut mandag 31.oktober.

Dunk for matavfall
 

Dokmentasjon på hva som skjer med avfallet

Det er altså «avfall som ligner husholdningsavfall» som skal sorteres ut. Det er også formulert slik at «bedriften må sortere og levere avfallet til materialgjenvinning».

- Materialgjenvinning innebærer at avfallet sendes til et anlegg hvor det blir en del av en produksjon til ny råvare. Energigjenvinning innebærer at avfallet blir brent i et anlegg hvor man utnytter energien til for eksempel fjernvarme, sier Håkon Schjelderup, kundekonsulent i Retura Iris.

Retura Iris sikrer gjennom sine avtaler at både utsortert matavfall og plastemballasje blir sendt til materialgjenvinning.

- Matavfallet som Retura henter inn fra bedrifter i Salten havner på kompostanlegget på Vikan og blir omdannet til plenmiks. Plastemballasje leveres til Vikan Avfallsanlegg som er driftet av Iris Produksjon. De har en avtale med det nasjonale selskapet Grønt Punkt som sender plastemballasje fra hele Norge til sorterings- og gjenvinningsanlegg i Tyskland. Det er det samme selskapet som håndterer plastemballasje fra husholdningene i Salten, forklarer han videre.

- Kundene våre kan altså være trygge på at det sorterte avfallet blir forvaltet på riktig måte, hvis de ønsker det får de tilsendt avfallsstatistikker og informasjon om hvor det aktuelle avfallet sendes slik at de har dokumentasjon på dette, avslutter Erik.
 

Ønsker du å komme i gang med mer sortering i din bedrift?

Her finner du informasjon om Bedriftspakken, en enkel løsning for henting av fem ulike avfallstyper fra bedrifter.

Om Bedriftspakken

Hvis du allerede sorterer flere av avfallstypene i bedriftspakken er det bare å oppgi dette i kommentarfeltet, og vårt kundesenter supplerer med utstyret du trenger til de resterende avfallstypene.

Ta kontakt med vårt kundesenter om du har spørsmål via post@returairis.no