Økt krav til sortering for bedrifter fra 1.januar

Nå må bedrifter legge til rette for utsortering av både matavfall og plastavfall, Her finner du svar på hvordan du enkelt legger tilrette for dette på din jobb.

Miljødirektoratet har fra 1.januar 2023  iverksatt et nytt delkapittel i avfallsforskriften. Konsekvensen av denne endringen er at bedrifter må sortere ut mer av avfallet sitt, og det settes et krav til at matavfall og plastavfall skal sorteres ut. Milljødirektoratet sa i en pressemelding høsten 2022 at «Virksomheter som produserer avfall som ligner husholdningsavfall får krav om å sortere ut bioavfall og plastavfall og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning.»

Retura Iris betjener private og offentlige selskaper i hele Salten med avfallstjenester. Erik Johnsen, salgskonsulent i Retura Iris er tydelig på at dette ikke skal være en vanskelig overgang:

- Vårt mål er at bedrifter i Salten ikke opplever dette som vanskelig å sette i gang med. Beskjeden fra direktoratet er at det er «avfall som ligner husholdningsavfall» som skal sorteres ut, og det betyr jo at det bare er å dra vanene man har hjemmefra med seg på jobb.
 

Dunk for matavfall
 

Må vite hva som skjer med avfallet

I forskriften er det en viktig formulering å få med seg med tanke på dokumentasjon på hva som faktisk skjer med avfallet etter at det er hentet av renovatøren. Bedriften må nemlig sortere og levere matavfall og plastavfall til materialgjenvinning. 

Men hva er materialgjenvinning?

- Materialgjenvinning innebærer at avfallet sendes til et anlegg hvor det blir omdannet til et råstoff som kan gå inn i produksjonen av en ny vare. Energigjenvinning innebærer at avfallet blir brent i et anlegg hvor man utnytter energien blir utnyttet som fjernvarme. Materialgjenvinning er bedre enn energigjenvinning fordi den sørger for at ressursen blir utnyttet flere ganger, forklarer Erik.

Dokumentasjonen på at avfallet er levert til materialgjenvinning må altså bedriften sikre seg for sitt avfall.

Sikrer materialgjenvinning av sortert avfall

Retura Iris sikrer, gjennom sin leverandøravtale med Iris Produksjon AS, at både utsortert matavfall og plastemballasje blir sendt til materialgjenvinning.

- Matavfallet som Retura henter inn fra bedrifter i Salten havner på kompostanlegget på Vikan og blir omdannet til plenmiks. Plastemballasje leveres til Vikan Avfallsanlegg som er driftet av Iris Produksjon. De har en avtale med det nasjonale selskapet Grønt Punkt som sender plastemballasje fra hele Norge til sorterings- og gjenvinningsanlegg i Tyskland. Det er det samme selskapet som håndterer plastemballasje fra husholdningene i Salten, forklarer Erik.

- Kundene våre kan altså være trygge på at det sorterte avfallet blir forvaltet på riktig måte, hvis de ønsker det får de tilsendt avfallsstatistikker og informasjon om hvor det aktuelle avfallet sendes slik at de har dokumentasjon på dette, avslutter han.
 

Ønsker du å komme i gang med mer sortering i din bedrift?

Det er enkelt å komme i gang med sortering av både matavfall og plastavfall.
Her finner du informasjon om Bedriftspakken, en enkel løsning for henting av fem ulike avfallstyper fra bedrifter.

Om Bedriftspakken

I tillegg til å levere et dunksystem for innsamling av avfall, kan Retura Iris også tilby pris på en pen inneløsning som gjør at man får et godt utgangspunkt for kildesortering på arbeidsplassen.


Hvis du allerede sorterer flere av avfallstypene i bedriftspakken er det bare å oppgi dette i kommentarfeltet, og vårt kundesenter supplerer med utstyret du trenger til de resterende avfallstypene.

Ta kontakt med vårt kundesenter om du har spørsmål via post@returairis.no eller på 75 50 75 60.