Papp og Papir: Fra Innsamling til Materialgjenvinning 

Visste du at papir kan gjenvinnes opp til sju ganger? Og at bedrifter kan være med i Returkartonglotteriet?

Papp, papir og kartong som ankommer vårt mottaksanlegg ved Vikan Avfallsplass gjennomgår en grundig prosess for å sikre mest mulig effektiv transport videre til materialgjenvinning.  

Etter mottakskontroll og eventuell utsortering av feilsortert avfall, blir materialet presset med en elektrisk presse og bundet sammen med jerntråd. Når avfallet er komprimert blir det transportert videre til materialgjenvinning mye mer effektivt enn hvis det hadde blitt levert løst. 

Driftsoperatørene i papp- og papirhallen forsorterer og fjerner synlige feilsorteringer der det er mulig. Dette bidrar til å heve kvaliteten på avfallet og gjør det mer egnet for gjenvinning. 

Papp som er presset sammen

Blandet papir blir transportert i containere som blir fraktet med båt til materialgjenvinning i Nederland og Tyskland. Pappavfall blir sendt til materialgjenvinning i Sverige. 

 

 

“Nytt liv”, sju ganger 

Fibrene i papp og papir blir gradvis kortere for hver gjenvinningsprosess. Papir kan gjenvinnes omtrent syv ganger før kvaliteten blir så redusert at det ikke lenger er egnet for gjenvinning. Når papiret har nådd sin levetid, blir materialet sendt til forbrenning. 

Hva du kan kaste i dunken/containeren for papp og papir: 

  • Avispapir eller annet type papir 

  • Kartong som har inneholdt for eksempel pizza, frokostblanding eller leker 

  • Drikkekartong som har inneholdt mat, drikke eller hygieneprodukter 

  • Papp brukt til for eksempel innpakning av møbler, produkter eller flytteesker. 

Visste du at bedrifter kan delta i Returkartong lotteriet? 

Du kan delta i Returkartonglotteriet med alle typer drikkekartonger. Skriv navn og telefonnummer på kartongen når du sorterer den for å delta. Både enkeltkartonger og kubber er med i trekningen av pengepremiene. Fire ganger i året blir det trukket ut en gevinst på 100 000 kr, og 30 gevinster på 10 000 kr. 

Ådne Moholt viser frem kartonger

Ådne Moholdt, Trainee i Iris Salten, viser fremkartonger som kan være med i returkartonglotteriet.