Bevisst forhold til kildesortering

- Publikum som var leietakere av Bestemorstua etterspurte et godt system for kildesortering. På bakgrunn av det tok vi kontakt med Retura Iris for å se hvilke avfallsløsninger som kunne være aktuelle for Bestemorstua, forteller Torbjørn Ludvigsen om motivasjon for å anskaffe et beholderskap for dunker.
- Nå har vi hatt beholderskapet i over ett år, og vi er veldig tilfreds med at dunkene nå står beskyttet for uvedkommende, legger han til.

AvfallsdunkUtfordringene knyttet til avfall var mange med den tidligere løsningen med bare en dunk

Utfordringer med tidligere avfallsløsning

- Før vi fikk beholderskapet hadde vi kun én dunk for restavfall. Utfordringene med det var at den ble fort overfylt, uvedkommende satt i fra seg avfall ved siden av den, og ikke minst at fugler soknet til avfallet. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kom oppover og det lå strødd avfall over et stort område, sier Trond Vegard oppgitt når han tenker på den gamle avfallsløsningen.
- Det ble også satt på en lås i forsøk på å forhindre uvedkommende å legge avfall i dunken, men låsen ble brutt opp, legger han til som et av problemene.

Salgssjef i Retura Iris, Anne-Line Skjelstad som har fulgt det tette samarbeidet med "Bestemorstua" sier følgende om beholderskap som avfallsløsning:
- Da vi ble gjort oppmerksomme på utfordringene som var knyttet opp mot den ene dunken gikk vi i gang med å se på alternative avfallsløsninger. I tillegg så er vi alltid glade for å hjelpe våre kunder som ønsker å sortere mer av avfallet sitt.  Det som er så fint med dette beholderskapet er at det er ikke av de dyreste, samtidig som det er en stor oppgradering fra tradisjonelle dunker. Spesielt ved at det er ryddig, låsbare dører og lett forståelig for de som skal bruke det, sier Skjelstad om noen av fordelene med beholderskapet.

Person med kaffefilter matavfall kildesorteringEt godt system for kildesortering inne er vel så viktig som løsningen ute, og derfor har de hengt opp god merking og lagt til rette for kildesortering inne

Kildesortering er blitt et fokusområde

- I 2021 var det av naturlige årsaker lite utleie, men det vi ser nå som samfunnet har åpnet opp er at "Bestemorstua" er utleid nesten hver helg i 2022. Tidligere forespørsler fra publikum som ønsket å kildesortere avfall på "Bestemorstua" slik som de gjør hjemme skapte et behov for gode løsninger inne, så vel som ute, sier Ludvigsen, mens han legger et brukt kaffefilter i egen dunk.
- En ting er å ha ordentlig system for kildesortering ute hvor det hentes, men det er vel så viktig å legge til rette for god kildesortering inne hvor avfallet oppstår, sier han, mens han viser til egne avfallsdunker for papp og papir, matavfall, glass- og metallemballasje og restavfall på kjøkkenet.

Bestemorstua fra ovenfra"Bestemorstua" ligger på Bestemorenga, hvor det er akebakke, skiløyper og rulleskiløyper. Noen helger er det kafédrift der. Foto: Kent Even Grundstad

Storstua i Bodømarka

"Bestemorstua" er for mange et velkjent bygg som over flere år har vært samlepunkt for ulike arrangement somkonfirmasjoner, bursdag, bryllup, skiskytterstevner og skirenn.

- Vi har en ambisjon om å holde "Bestemorstua" åpent hver helg for de som ønsker å ta seg turen innom. "Bestemorstua" er pusset opp innvendig, og til våren står uteområdet for tur, vi er i gang med å bygge balkong, sier Seivåg mens han ser utover den populære akebakken og skiløyper som er kjørt opp.

Bestemorstua har vært driftet og praktisert av Innstranda Idrettslag over flere år, men det var ikke før i 2019 at de tok formelt over.

to personer foran beholderskap for dunkerSalgssjef i Retura Iris, Anne-Line Skjelstad er ser positivt på at beholderskapet for dunker kanskje skal utvides med dunk også for plastemballasje

Plastemballasje er neste steg

- Da vi pusset opp ble det også viktig at avfallsløsningen sto i stil med bygget. Vi ønsket at den skulle bidra til å få lyst å gjøre det rette. Som en idrettsklubb med stort engasjement for lokalsamfunnet er det viktig for oss å skape et friluftsområde for alle, og i det medfører det at vi ikke påfører naturen forurensning.
- Nå som vi har system for fire avfallstyper tror jeg kanskje plastemballasje er det neste vi skal innføre. Det aller viktigste i forbindelse med valg av avfallsløsning er at den må være selvforklarende og fungere av seg selv, og det opplever vi med dette beholderskapet fra Retura Iris, avslutter Ludvigsen.

 

to personer og en avfallsdunkTrond Vegard Seivåg og Torbjørn Ludvigsen mener at plastemballasje er den neste avfallstypen de ønsker å legge til rette for at fremtidige leietakere kan kildesortere på "Bestemorstua".