Returaprisen

- Vi i Retura Iris synes det er viktig å fremheve de av kundene våre som gjør en solid innsats på sorteringsfronten, som har "orden i sysakene" og er fremoverlent når det kommer til avfallshåndtering, sier Erik Johnsen, salgskonsulent i Retura Iris.

Derfor deler selskapet nå ut en egen utmerkelse til kunder som har gjort en spesielt god innsats. Viktige kriterier for å vinne prisen er høy sorteringsgrad, altså lite restavfall, ryddig og ren ankomst for sjåfører som skal hente avfall, orden i avfallsrom, og godt samarbeid rundt avfallshåndteringen.

Onsdag den 8.februar kunne Erik sette seg i bilen og suse av gårde til Wenche og Andreas, og overraske dem med den første Retura-prisen. Extra Løpsmarka er nominert av sjåførene i Retura Iris fordi de utmerker seg spesielt med tanke på samarbeid og måten sjåførene blir møtt på.

De ansatte i butikken er alltid hyggelig og imøtekommende, har system på lageret og hjelper til om det trengs. I tillegg viser avfallsstatistikken at bedriften er en av de beste i klassen innen sin kategori: dagligvarebutikk. Sorteringsgraden til butikken er på hele 89% i 2022. Det betyr altså at det bare er 11% av avfallet til butikken som er restavfall, resten er sortert og kan gå til materialgjenvinning.

Fra venstre assisterende butikksjef Andreas Kristiansen, butikksjef ved Coop Extra Løpsmarka Wenche Pedersen og Erik Johnsen, Retura Iris.
Fra venstre: assisterende butikksjef Andreas Kristiansen, butikksjef ved Extra Løpsmarka Wenche Pedersen og Erik Johnsen salgskonsultent hos Retura Iris.

- Det er viktig for oss at vi ser hele bildet når vi skal dele ut en slik pris. Sorteringsgraden til butikken er udiskuterbar, den er bunnsolid. Og når sjåførene våre også kan gi tilbakemelding om at dette er en plass hvor det er enkelt å utføre jobben og at de alltid møter flinke ansatte som legger til rette for godt samarbeid, ja da var det ikke tvil om hvem den første Returaprisen skulle gå til, forklarer Erik.

Når snart nasjonale målsetninger

Butikksjef ved Extra Løpsmarka, Wenche Pedersen, er veldig glad for at butikken har nådd helt til topps i en slik premiering. De har stort fokus på avfallshåndteringen, og er opptatt av å ha system:
- Det skal være ryddig og oversiktlig til enhver tid. I dette inngår også kildesortering. Vi presser pappen i baller for at den skal ta minst mulig plass, har egne løsninger for plastemballasje og lagrer alt av batterier i farlig avfall bøtter, forklarer hun.

COOP har som mål å ha 92 % sorteringsgrad, og Retura skal levere avfallsløsninger som skal bidra til å nå dette målet.

- Extra Løpsmark når nesten helt opp med 89% sorteringsgrad i 2022. Det er godt levert av butikken, smiler Erik.  

Pappkomprimatoren de leier fra Retura Iris, blir flittig brukt av alle ansatte i butikken.
Pappkomprimatoren de leier fra Retura Iris, blir flittig brukt av alle ansatte i butikken.

Mindre matsvinn enn tidligere

Fokuset på å ta ned matsvinnet er også viktig for Wenche. Butikken registrerer alle kjølevarer, bakevarer og barnemat i en app for å ha full kontroll på hva som går ut på dato. Etter at det ble lov å selge mat som går ut på dato samme dag til nedsatt pris, har matsvinnet gått betraktelig ned.

- Vi setter ned varene med 40 % i stedet for å måtte kaste det, da ser vi at det meste blir solgt. Vi har i tillegg avtale med To Good to Go, som er en god bidragsyter til å redusere matsvinnet vårt, forteller Wenche.

Godt samarbeid med sjåfører

Pedersen forteller at samarbeidet med sjåførene som henter avfallet til butikken fungerer veldig bra.

- Vi er heldige som blant annet har Arthur innom her. Han er serviceinnstilt og hjelper alltid til hvis det skulle være noe vi lurer på eller trenger veiledning i, sier hun.

- Vi tar sikte på å dele ut Returaprisen flere ganger i år. Sjåførene har allerede løftet opp flere ulike aktører, og vi har svært mange kunder som har solide sorteringsgrader og lite restavfall. Det er gledelig, og vår oppgave er å legge til rette for at kundene våre oppnår sine mål og synes at avfallshåndteringen er enkel å forholde seg til, sier Erik.

- Dette er noe vi gjør for å gjøre ekstra stas på kundene våre og for å fremheve innsatsen de legger i sortering. Kildesortering som danner grunnlaget for at mest mulig av avfallet går til materialgjenvinning og bli til en råvare, og at minst mulig blir restavfall og dermed blir brukt i produksjon av varme. Så nå er bare å følge med videre, plutselig står den røde Retura-bilen utenfor bedriften med et diplom i hånda for å gi en liten påskjønnelse for god innsats, avslutter Erik.