Sverige innfører avgift på avfallsforbrenning

Svenske myndigheter har besluttet innføre en skatt på forbrenning av avfall i 2020 – hva betyr det for deg som bedriftskunde? 

Flertallet i den svenske Riksdagen har stemt fram at selskaper som drifter forbrenningsovner skal betale 75 SEK i skatt per tonn med avfall i 2020. Ordningen starter opp den 1.april og dette vil komme til å skape økning i pris på restavfall vårt område. 

 

Hvorfor innfører Sverige en skatt på forbrenning av avfall? 

Skatten er tenkt til å skulle bidra til å nå nasjonale klima- og miljømål gjennom at man stimulerer til mindre mengder med restavfall og økt materialgjenvinning. Det ble også satt opp at denne skatten vil øke i 2021 og 2022 til henholdsvis 100 SEK per tonn og 125 SEK per tonn.  

Forbrenning av farlig avfall, biobrensel og animalske biprodukter vil ikke bli beskattet.  

 

Hvorfor blir det økning i prisen på restavfall? 

Hele det norske avfallsmarkedet blir påvirket av denne endringer og alle aktører som leverer restavfall til Sverige vil få en økning i prisen per tonn. 

Avfall blir forhandlet i et marked på lik linje med andre ressurser, og styres sterkt av etterspørselen til selskaper som drifter forbrenningsovner. I dag er det slik at en stor andel av restavfallet som produseres i Salten er knyttet til en avtaler med forbrenningsanlegg i Sverige.

Dette gir direkte påvirkning på prisene vi har til våre kunder, og fører til en prisøkning per tonn restavfall som følger økningen i den årlige forbrenningsavgidten i Sverige.
 


Kan denne skatteleggingen også bli innført i Norge? 

I statsbudsjettet for 2019 ble ikke en skatt på avfallsforbrenning foreslått.  I regjeringens Klimakur 2020 er forbrenningsskatt kun nevnt som et mulig nytt virkemiddel på sikt, knyttet opp mot å øke prisen på restavfall som et ledd i å hindre matsvinn.  

Det kan dermed ikke avkreftes at dette ikke vil innføres av norske myndigheter, men per i dag er det ikke kommet direkte signaler om det.