Utmerker seg i bransjen, mottar pris for god sortering

Byggeplasser genererer store avfallsmengder som kan gjenvinnes og ombrukes. God kildesortering er en av de mest håndfaste tiltakene en byggeplass kan gjøre for å være bærekraftig.

Sammen med sjåfører og kundesenter har vi diskutert oss frem til en kandidat til Retura-prisen som vi mener gjør det lille ekstra med sin daglige innsats ved å kildesortere, motivere og opplære internt i sin virksomhet. 

- Bransjen har noe å strekke seg etter 

Retura-prisen går denne gangen til HENT som har utmerket seg med en imponerende sorteringsgrad av avfallet fra byggingen av blått bygg på Nord Universitet – hele 96% er sortert.

Ole overrekker Retura-prisen til Arbeidsleder/HMS-leder for Hent Blått bygg Ingvild Bolsøy Vassbotn.

Vi setter pris på at dere er opptatt av HMS, løser alle praktiske utfordringer på strak arm og alltid er hyggelig i dialog med oss, forteller Ole når han overrekker Retura-prisen til Arbeidsleder/HMS-leder for Hent Blått bygg Ingvild Bolsøy Vassbotn.

- Sammenlignet med andre byggeprosjekter er dere helt suverene, 96% av avfallet fra prosjektet Blått bygg har blitt kildesortert. Her har bransjen noe å strekke seg etter, det er utrolig bra! Forteller Ole Jørgen Nordbakken stolt. 

Engasjement som gjør en forskjell 

Tilnærmingen HENT har til sortering er bevisst og målrettet. Prosjektet har skaffet seg containere til alle avfallstypene de trenger, plassert de så nærme bygget som mulig, slik at sorteringen skal bli så effektiv og korrekt som mulig. 

Arbeidsleder Ingvild påpeker at det viktigste for å få til god sortering på jobb, er informasjon, flerspråklig skilting og litt oppdragelse. 

- Det har hent seg at vi har hoppet ned i containeren for å fiske opp avfall som ikke hører hjemme i den avfallstypen, sier Ingvild. Det viser hvor dedikerte HENT er i sin innsats for kildesortering. 

Godt samarbeid 

Det gode samarbeidet med Retura trekkes frem som en nøkkel til suksess. - Dere er raske å svare på henvendelser og kommer og tømmer når vi ber om det, sier Ingvild, og legger til at de ikke har noe å utsette på samarbeidet.

Fra v: Kundekonsulent Elise Arnøy, salgsleder Ole Jørgen Nordbakken, arbeidsleder/HMS-leder HENT Ingvild Bolsøy Vassbotn, anleggsleder Jo Sverre Helgemo, arbeidsleder Henning Berg Johansen og arbeidsleder Rune Arntzen utenfor Blått bygg på Mørkved.

Fra v: Kundekonsulent Elise Arnøy, salgsleder Ole Jørgen Nordbakken, arbeidsleder/HMS-leder HENT Ingvild Bolsøy Vassbotn, anleggsleder Jo Sverre Helgemo, arbeidsleder Henning Berg Johansen og arbeidsleder Rune Arntzen utenfor Blått bygg på Mørkved. 

Trenger ikke container for restavfall 

Med krav om en sorteringsgrad på 90% fra Statsbygg, har HENT ikke bare møtt, men overgått forventningene ved å implementere ytterligere bærekraftige tiltak. 

- Vi er forpliktet til å være flink til å sortere. For å ta dette et skritt videre, har vi valgt å ikke ha noen container for restavfall på stedet, unntatt en middels stor dunk for brakkeriggen som følger regler for husholdningsavfall. Alt annet avfall fra byggeprosjektet blir sortert. I de sjeldne tilfellene hvor vi støter på avfall som ikke kan gjenvinnes, organiserer vi henting av dette i separate sekker for restavfall, forteller Ingvild. 

Ombrukssentral 

-Avfallssorteringen er det første grepet en bedrift kan forbedre miljøregnskapet. Det er håndgripelig og enkelt å begynne med. Det er bare å skaffe seg utstyr og være bevist på det blant de ansatte, forteller Ole. 

Prosjektet har i tillegg startet et samarbeid med Salten Ombrukssentral for å redusere avfall sendt til gjenvinning. 

- Det gjør vondt å kaste ting, som er fullt brukbart, men som vi ikke kan bruke. Små kvantum av varer som vi ikke får returnert skal fra nå gå til ombrukssentralen, slik at andre kan få nytte av det, sier arbeidsleder Rune Arntzen. 

- Det er skikkelig stas å dra ut til kunder for å vise dem at vi setter pris på det lille ekstra de gjør, det byr virkelig noe, avslutter Ole Jørgen. 

Prosjekt Blått bygg hadde byggestart vår 2022, bygget skal ferdigstilles juni 2024.

Prosjekt Blått bygg hadde byggestart vår 2022, bygget skal ferdigstilles juni 2024.