- Vi kan avlaste miljøtorgene

Anders Tverbakk er tydelig, deres sjåfører har nå god kapasitet til å betjene privatkunder som har satt igang ryddeprosjekter og trenger å bli kvitt avfallet.

Ved miljøtorg Vikan og Bodø melder de ansatte om økt aktivitet: flere bodøværinger benytter nå muligheten til å sette i gang med prosjekter hjemme som skaper avfall. Iris er tydelig på at det vil bli økt ventetid på torgene den neste tiden for å sikre at retningslinjene til FHI følges.  

- Også i avisene kan vi lese om at byggevarebransjen opplever markant oppsving i kjøp av byggevarer. Det er ikke uventet at flere ønsker å utnytte tiden de nå har hjemme til å sette i gang med prosjekter av større og mindre skala, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris. 

Han forteller at sjåførene til Retura Iris er på veien for å opprettholde avfallstjenesten for sine bedriftskunder, i tillegg til dette kan de bistå med tjenester som løser opp i antall besøk på miljøtorgene. 

 

Henter ekstra avfall hjemme 

- Vi har kapasitet til å hente ekstra avfall hjemme hos dem som nå har satt i gang med ryddeprosjekter. Dette er et tilbud til private som gjør at vii kan bidra til å redusere trykket på miljøtorg Vikan og Bodø. Og det er ikke vanskelig å forstå at folk blir rastløse og får lyst til å «gjøre noe til gangs». Men retningslinjene fra FHI må følges og respekteres. De hentetjenestene vi kan tilby sikrer trygg håndtering av avfallet og man unngår å dra på miljøtorget, sier Tverbakk. 

Sjåfør ved avfallsbil

 
Avfallsekspressen 

Per Thommessen er sjåfør i Retura Iris og forklarer at selskapet i en normalsituasjon ville stått foran årets høysesong hvor folk rydder i hus og hage. 

- Ryddecontaineren er det alltid stor etterspørsel i april og mai. Men dette er ofte knyttet opp mot borettslag som har dugnad og rydder sammen. Det er naturligvis ikke mulig å gjennomføre dugnader nå. Det jeg tenker er at flere av de som besøker miljøtorget nå har langt mindre avfallsmengder å kvitte seg med. Mitt tips er derfor å sjekke om avfallsekspressen vår kan være en bedre løsning for å bli kvitt ekstra avfall, sier Per. 

Han viser til tjenesten Avfallsekspressen hvor man kan bestille henting av ekstra sekker med restavfall, og på denne måten kan kutte besøket til miljøtorget. 

- En liten ryddesjau i boden blir fort noen sekker, og disse kan vi være behjelpelig med å hente hjemme hos kunden, sier Per. 

 

Et samlet samfunnsoppdrag 

- Vår bransje har et viktig samfunnsoppdrag knyttet opp mot det å håndtere avfall både fra husholdning og bedrift. Iris sitt oppdrag er å sørge for at man har en grunnleggende avfallstjeneste tilgjengelig for befolkningen.  I utgangspunktet er tjenestene til Retura Iris rettet mot bedriftskunder, men vi står som sagt klare nå for å være et alternativ for de som ønsker å unngå å dra på miljøtorget i den perioden vi er inne i nå, avslutter Tverbakk. 

 

Les mer om leie av container

Les mer om Avfallsekspressen