VM i kildesortering - også på jobb

Retura Iris kommer myndighetene i forkjøpet, og tilrettelegger for at næringslivet i Salten både sparer penger og kommer i front med kildesorteringen.

For å oppnå en enda bedre miljøgevinst i næringslivet, lanserer Retura nå  Bedriftspakken - enkel kildesortering på jobb. 

Les mer om bedriftspakken


  - Både EU og norske myndigheter har stort fokus på materialgjenvinning. De kommer til å kreve at bedrifter i framtiden må kildesortere mer av avfallet. Vi skal selvsagt legge til rette for at kildesortering blir et enkelt grep å gjøre for alle bedrifter i Salten, forteller salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.

 

Kildesorteringspakke

Så hva er egentlig Bedriftspakken fra Retura Iris? Den er enkelt og greit en henteløsning for fem ulike avfallstyper, på samme måte som man er vant til hjemme. I tillegg følger det med tre dunker for de vanligste typene av farlig avfall.

- Pakken er bygd opp slik at bedriften vurderer hvor store mengder avfall de har, og velger mellom en liten, medium eller stor pakke som baserer seg på volumet til avfallsdunkene. Hvis bedriften ser at man sorterer ut større mengder av en type avfall enn det man først antok, så er det enkelt å justere størrelsen på de ulike dunkene i etterkant.

Kildesorteringen starter selvsagt inne på arbeidsplassen, derfor er Retura Iris også behjelpelig med å gi råd og eksempler på gode inneløsninger for bedrifter.
 

Bestill kildesorteringsløsning for din bedrift

 

Materialgjenvinning gir ny ressurs

Retura leverer alt av avfall til Vikan, der Iris Produksjon videreforedler det, og sender det videre til mottaksanlegg som produserer nye råvarer. Kildesortert avfall blir til nye ressurser, og dette gjelder naturligvis også næringsavfall. For eksempel blir alt matavfall  fra Salten til kompostjord på Vikan, også matavfall fra bedrifter.

 

Like bra som hjemme

- Folk i Salten er knallgode på å sortere, så det er vel ingen grunn til at vi skal være noe dårligere idet vi trer inn døra på jobb. Vi jobber hele tiden med å kunne tilby våre bedriftskunder avfallstjenester i verdensklasse, og det rimer jo veldig godt med at vi nå lukter på en verdensmestertittel her i Salten, avslutter Tverbakk.