Samfunnsbidraget til Retura Iris

Retura Iris bidrar til frivillighet og gode lokalmiljøer i Salten gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner og sponsing av avfallsløsning til arrangement.

Vårt samfunnsbidrag

Det er viktig for Retura Iris at vi i tillegg til å løse vår oppgave knyttet til avfallshåndtering, også legger igjen et tydelig samfunnsbidrag i Salten. Det er viktig for oss at det samfunnsbidraget går til et formål knyttet opp mot våre verdier og ivareta miljøansvaret, i tillegg til at vi ser  og at vi ser at dette bidrager kan skape grobunn for frivillig innsats og et godt lokalsamfunn i Salten.

 

Kirkens Bymisjon + Retura =

Retura Iris er hovedsamarbeidspartner med Kirkens Bymisjon. Samarbeidet knytter seg til fire tiltak hos bymisjonen:

  • Ren By - ryddeteamet til Kirkens Bymisjon sørger for at Bodø er en ren og trivelig by å spasere gatelangs i 
  • Panteprosjektet -  pantebokser på offentlige plasser hvor man skaper jobb med innhenting av dunker og skaper økonomisk bidrag fra panten
  • Matstasjonen - et tiltak som både bekjemper fattigdom og bidrar til mindre matsvinn
  • Pedalen Sykkelverksted - reprarasjon og utsalg av sykler. En kjempegod måte å drive gjenbruk på.

 

Sponsing av sorteringsløsning

Vi ønsker å være med på å bidra til gode avfallsløsninger til organisasjoner, foreninger og arrangement som holdes i Salten og er basert på frivillighet. 

Når vi sponser avfallsløsninger er det en forutsetning at denne løsningen er med på å bidra til god kildesortering. 

Søknadsfristen er tre uker før arrangementsdato. Dette er på grunn av at vi trenger å koordinere leveransen til arrangement med vår dalige drift. Alle søknader vurderes løpende.

 

Send sponsorsøknad

 

Irisfondet

Retura Iris er en del av konsernet Iris Salten, og bidrar dermed hvert år med midler til Irisfondet. Det betyr at 40 prosent av utbyttet vårt går til fellesprosjekter og kommuner i Salten.

Dette mener vi er en god måte å gi noe tilbake til fellesskapet på. Følgende føringer ligger til grunn for hvordan disse fondsmidlene skal benyttes: 

  • Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for Iris Saltens eiere og regionen Salten
  • Utbytte utover det skal tilfalle kommunene
  • Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres

Det er Salten regionråd som fordeler midlene i Iris-fondet.