Dersom du skal legge restavfall i sekker i en container, ønsker vi at du kun benytter gjennomsiktige avfallsekker.
Dersom du bestiller container til hageavfall, trevirke og metaller, så er det kun dette som kan legges i containeren. Hageavfall, trevirke og metaller skal legges løst i container.

Her finner du en sorteringsguide for de ulike avfallstypene:

Restavfall

Hageavfall

Trevirke

Metall

Merk at CCA- og kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall og kan ikke legges sammen med annet trevirke i en container til trevirke. Egen container til slikt avfall må bestilles særskilt.