Priser containerleie privat

Rydd og kast - prisen er fast! Vi tilbyr fastpris på leie av 10 m3 container for alle privatpersoner, borettslag og sameier.

Retura Iris tilbyr fastpris på container, enten du skal kaste restavfall, hageavfall eller trevirke. Fastprisen gjelder 10 m3 åpen eller lukket container utkjørt på strekningen Løpshavn - Bodø - Saltstraumen.

Fastpris container inkluderer: 
  • Leie av 10m3 åpen eller lukket container i tre døgn
  • Utkjøring og innhenting av containeren
  • Behandling av avfallet som legges i containeren

Trenger du å ha containeren lengre kan du leie containeren flere døgn for kr 50,- per ekstra døgn. Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Fastpris 10m3 container inkl. mva:
Container til restavfall3490,-
Container til trevirke2290,-
Container til hageavfall1690,-
* Forutsetter betaling med VIPPS. Fakturaomkostninger på kr 100,- tilkommer dersom faktura ønskes.
Pris pr. ekstra døgn (3 er inkludert)50,-

 

Øvrige priser containerutleie 2018:
BeskrivelsePris inkl. mva
Utkjøring av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)1065,-
Tømming av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)1065,-
Innhenting av krokcontainer i Bodø (strekningen Løpshavn-Saltstraumen)1065,-
Utkjøring/tømming/innhenting 1 stk krokcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan)28,-
Utkjøring/tømming/innhenting liftcontainer/2 stk krokcontainer, øvrige steder (pris pr. kjørte km fra Vikan)35,-
Døgnleie krokcontainer57,50
Restavfall i container, pr. kg2,87
Trevirke i container, pr. kg1,20
Hageavfall i container, pr. kg0,50

OBS! Det kan ikke legges farlig avfall eller elektrisk avfall i container. Dette kan du levere gratis på nærmeste miljøtorg.