Prisen for hva det koster å leie en container er satt sammen av flere ting:

  • Transportpris som avhenger av hvor langt containeren skal kjøres. 
  • Leie av selve containeren. Leiepris er per døgn. 
  • Avfallsmengden som legges i containeren. Ulike avfallstyper har ulike priser per kg levert avfall. 

 

For leie av åpen eller lukket containere på 10 m3, tilbyr vi fastpris som inkluderer alle kostnader. Dette er et tilbud som gjelder container til restavfall, trevirke eller hageavfall, for alle privatpersoner og borettslag/sameier. 

Se våre priser for privatpersoner her