Plassering av container på offentlig vei krever tillatelse fra offentlige myndigheter. I Bodø Kommune er det parkeringsetaten som er riktig kontaktpunkt. Ved plassering av container i gata er det viktig at fotgjengere og svaksynte trygt kan passere containeren og at den skal være til minst mulig ulempe for øvrig ferdsel. 

Vår 10m3 åpne container kan plasseres på én parkeringsplass og er en god løsning dersom det er lite plass der containeren skal stå. Den har grunnflate på ca. 3,5 x 2 meter. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg å finne en god løsning når container må plasseres i gata.