I utgangspunktet bør avfallet sorteres før vi tar hånd om det. Dette er av miljøhensyn, men også at det medfører større kostnader å levere usortert avfall. 

Farlig avfall og EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Kontakt vårt kundesenter, så finner vi en løsning for deg dersom du har slikt avfall du ønsker å bli kvitt.