I 2018 ble årsavgift for kjøretøy erstattet av en trafikkforsikringsavgift. Denne innkreves av forsikringsselskapene og du må betale avgift for bilen så lenge du er pliktig å ha ansvarforsikring på den.
Når bilen leveres til vraking på Vikan, registrerer vi den som vraket i Statens vegvesen sine registere. Dermed slipper du å betale forsikring og trafikkforsikringsavgift.