På Vikan finnes nå Nord-Norges nyeste mottaksanlegg for bilvrak, stål og metaller. Her blir bilen miljøsanert. Batteriet fjernes fra bilen, alle vinduer blir skjært ut, hjulene tas av, bilen blir tappet for olje, spylevæske, drivstoff, væske fra aircondition, bremsevæske og kjølevæske. I tillegg blir deler som airbags og oljefiltre tatt ut, før bilen presses sammen og er klar for å sendes videre.