Bilen skal være ryddet for annet avfall. 5 ekstra dekk kan følge med bilen når den skal vrakes. 
Husk å ta ut bombrikke og personlige eiendeler!