I 2023 er vrakpanten på personbiler, varebiler, campingvogner og bobiler kr 3000. Vrakpant på motorsykler og mopeder er kr 500. For lastebiler er vrakpanten på kr 5000. Vrakpant utbetales til kontonummer som oppgis ved vraking, etter ca. 1-3 uker dersom bilen leveres på Vikan, eller 2-5 dager dersom bilen blir hentet av oss.