Biler inneholder stoffer og deler som kan medføre skader på mennesker, dyr og natur, dersom dette kommer på avveie. Vrakpant ble innført for at kasserte kjøretøy skal tas hånd om på en forsvarlig måte og gjenvinnes. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte biler, hindrer vi at farlige stoffer kommer på avveie, samtidig som at gjenvinning sparer miljøet for belastninger som uttak av nye råstoffer medfører. Ca. 95 % av bilen blir gjenvunnet, hvor omlag 85 % materialgjenvinnes.