Vi utbetaler vrakpant, fratrukket et vederlag for transport. I 2022 er pris for transport av bilvraket kr 1290,- (inkl mva). Det vil si at kr 1710,- utbetales dersom Retura henter bilen som skal vrakes. Denne prisen gjelder på strekningen Saltstraumen - Løpsmark. Andre steder har andre priser, ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud.