Ja, på Vikan avfallsplass kan du levere inn både moped, motorsykkel, bil, campingbil, campingvogn, snøscooter, båt og lastebil til vraking.