Hageavfall

Hageavfall er organisk og nedbrytbart avfall som oppstår i eller rundt hagen.

Slik sorterer du: 

Hageavfallet kastes i container. 

Hva blir avfallet til? 

Hageavfallet blir produsert til næringsrik kompostjord. Hageavfallet kvernes og legges i ranker med matavfall på Vikan.