Hageavfall

Hageavfall er organisk og nedbrytbart avfall som oppstår i eller rundt hagen.

Slik sorterer du: 

Hageavfallet kastes i container, evt. levering på miljøtorg. 

Hva blir avfallet til? 

Hageavfallet kvernes og brukes som strukturmaterial i komposteringen av matavfall. 
Hageavfallet blir til næringsrik kompostjord. 

Kan inneholde

- Gress, løv og ugress
- Greiner og kvister
- Nedfallsfrukt
- Trestammer

Kan ikke inneholde

- Steiner og jord
- Røtter
- Annet avfall