Mat- og frityrolje

Mat- og frityrolje, hovedsakelig fra restauranter og kaféer.

Slik sorterer du mat- og frityrolje: 

Kan leverers i originalemballasje eller samles opp i IBC eller spunsfat

 

Hva blir avfallet til? 

Mat- og frityrolje materialgjenvinnes til biodrivstoff eller biogass. 
 

Bestill tømming av mat- og frityrolje

Bestill IBC-tank for oppsamling av olje

Bestill spunsfat for oppbevaring av olje

Kan inneholde

- Frityrolje
- Matolje

Kan ikke inneholde

- Emballasje
- Annet avfall